Як розрахувати реальну дохідність депозиту з урахуванням оподаткування

106
Налог на депозиты

Відомо, що ще починаючи з 1 серпня 2014 року в Україні запроваджено оподаткування всіх пасивних доходів фізичних осіб, нарівні з доходами по заробітній платі. До пасивних доходів відносяться різні види доходу з вкладеного інвестором капіталу, такі як дивіденди за цінними паперами, роялті, а також, що вкрай важливо – і доходи за депозитними вкладами.

Дані зміни вже істотно вплинули на реальну прибутковість банківських вкладів, знизивши заробітки вкладників майже на 20% в грошовому вираженні, що зовсім не додає аргументів до інвестування у вітчизняну банківську систему.

З огляду на всі ризики економіки України і зіставляючи їх з прибутковістю депозитів у національній валюті, вкладнику необхідно ретельно проаналізувати – чи варто взагалі «гра свічок»?

Ставка оподаткування доходів (відсотків) за депозитами в Україні

У 2016 році в Україні діяли такі ставки оподаткування відсотків по депозитах:

  • 18% становить ставка податку на доходи фізичних осіб (у 2015 році – 20%)
  • 1,5% податку додатково утримується в рахунок сплати військового збору

Тобто в сукупності податок на відсотки за вкладами в Україні становить 18% + 1,5% = 19,5%, що в загальному-то чимало.

Механізм сплати податків за депозитами (вкладами) в Україні

У зв’язку з тим, що інформація про суми і наявність депозитів в банку у конкретного громадянина України відноситься до банківської таємниці і охороняється законом (підлягає розкриттю тільки в виняткових випадках і за рішенням суду) банки уповноважили виконувати функції податкових агентів без розкриття інформації та передачі її в податкову .

Щомісяця, в момент нарахування відсотків по депозитах банки автоматично нараховують і утримують з рахунків клієнтів відповідні суми податків, і потім консолідовано (загальною сумою) перераховують ці кошти за своїх клієнтів в бюджет країни.

Таким чином банки не передають дані державним органам про суми депозитів конкретних платників податків, але забезпечують автоматичну сплату податків за них.

Дуже зручно для держави – не «дуже» для вкладників …

Розрахунок реальної (чистої) дохідності депозиту з урахуванням податку

Щоб дізнатися чисту ставку прибутковості депозиту після сплати податків необхідно помножити номінальну ставку банку на коригуючийй коефіцієнт:

Так як загальний податок становить 19,5% то коригуючий коефіцієнт складе:

100% – 19,5% = 80,5% або 0,805

Тепер для визначення реальної ставки дохідності депозиту множимо отриманий коефіцієнт на ставку за депозитом. Приклад: при ставці 20% реальна ставка з урахуванням податку складе 20% * 0,805 = 16,1% річних або 1,34 % в місяць.

Навіщо потрібно знати реальну ставку за вкладом після оподаткування

Банківському вкладнику необхідно зважувати всі «за» і «проти» при виборі того чи іншого депозитного продукту банку. Таким чином знаючи прибутковість депозиту з урахуванням оподаткування можна:

  • Розрахувати, скільки реально щомісяця отримуватиме вкладник доходу в грошовому та відсотковому вираженні після утримання всіх податків
  • Порівняти альтернативні пропозиції різних банків
  • Розглянути варіанти безподаткових депозитів, пропонованих деякими банками (по акціях або на регулярній основі)