Як розрахувати ефективну ставку за кредитом

1505

Дуже часто банки, заявляючи в цілях реклами ті чи інші умови за своїми кредитними продуктами в дійсності – вводять в оману споживачів маніпуляціями з процентними ставками по кредиту і маскуючи повну вартість кредиту за різними додатковими комісіями і способами нарахування платежів.

У зв’язку з цим споживачеві при виборі кредитного продукту банку і порівнянні його з альтернативами конкурентів необхідно знати, як порахувати справжню річну відсоткову ставку по кредиту, враховуючи всі платежі (як відсотки по кредиту, так і одноразові і щомісячні комісії і страхові платежі).

Що ж таке ефективна процентна ставка?

Ефективна процентна ставка – це річна ставка відсотка, що враховує повну вартість кредиту для позичальника з урахуванням всіх необхідних при обслуговуванні кредиту обов’язкових платежів за умови нарахування банком відсотком на залишок боргу (це важливий нюанс, так як в споживчому кредитуванні поширене вказувати місячну % ставку від первісної суми, а не з урахуванням поступового погашення «тіла» заборгованості).

Мовою фінансової математики ефективна процентна ставка є такою ставкою, при якій дисконтована вартість майбутнього потоку платежів дорівнює поточної вартості кредиту.

Як розрахувати ефективну ставку по кредиту

Сьогодні в інтернеті створено безліч сервісів, що дозволяють розрахувати ефективну, задаючи різні параметри – розмір щомісячного платежу, комісії тощо. Однак найбільш універсальним і можливо точним буде розрахунок ефективної ставки в табличному редакторі Excel.

Приклад розрахунку ефективної ставки в Excel

Візьмемо умовний приклад: банком надано кредит на суму 10 000 умовних одиниць на термін 24 місяці, річна процентна ставка становить 18% річних, при оформленні кредиту була утримана одноразова комісія 2%, щомісяця нараховується страховий платіж за ставкою 0,25% від початкової суми кредиту .

Розглянемо два варіанти графіка платежів – диференційовані платежі (погашення «тіла» рівними частинами з нарахуванням відсотків на залишок і поступовим зменшенням платежу) і ануїтет (рівними платежами).

Диференційовані платежі (класична схема погашення)

В обох випадках для розрахунку ефективної ставки необхідно скласти в Excel подібну таблицю:

дифференцированные платежи

Пояснення до таблиці (за номерами № стовпців):
1. Порядковий номер платежу. Нульовим «0» позначаємо момент отримання кредиту як початок відліку, потім відповідно 1 … 24.
2. Сума платежу – стовпець є сумою значень стовпців 3, 4, 5 (вводимо функцію = СУММ() в рядку формул).
3. Сума платежу по основній сумі боргу (тіло кредиту). Важливий нюанс – в цьому і наступних стовпчиках заносяться значення з урахуванням знаку. Для позичальника отримання суми кредиту – це (+) а всі платежі по кредиту – зі знаком мінус (-). Відповідно для нульового періоду в колонку «тіло» заносимо 10 000.
Так як ми розглядаємо диференційований графік платежів, то необхідно розрахувати частину основного боргу, яка буде рівномірно погашатися за весь період, а саме: 10 000/24 = 416,67
4. Відсотки по кредиту – сума місячного відсотка (18% / 12 = 1,5% в місяць), що нараховується на залишок заборгованості (для нульового періоду – 10 000, для наступних – сума в стовпці № 7 попереднього рядка).
5. Комісія – тільки для нульового періоду, так як утримується при видачі кредиту (10 000 * 2% = 200 зі знаком мінус)
6. Страховка – фіксований розмір щомісячної страховки, зі знаком мінус (10 000 * 0,25% = 25)
7. Залишок боргу = поточний залишок заборгованості, розраховується як залишок боргу в попередньому рядку мінус поточний платіж по тілу кредиту. Для періоду 24 залишок боргу має дорівнювати або приблизно дорівнює нулю.

Тепер, щоб розрахувати ефективну ставку відсотка скористаємося функцією Excel – внутрішня ставка прибутковості ВСД ().

ВСД()

Функції необхідно задати параметр – масив значень платежів по кредиту (в нашому випадку – весь стовпці № 2 зі значеннями), параметр «припущення» годі й змінювати. Отримане значення необхідно помножити на 12 (для отримання річної процентної ставки).

Слід зазначити, що функція ВСД() підходить для графіка платежів, що відбуваються через рівні періоди часу (місяць – в даному прикладі). Для розрахунків за графіком платежів з нерівними періодами і зазначенням точних дат використовують функцію ЧИСТВНДОХ().

У нашому випадку при диференційованому графіку платежів ефективна ставка по кредиту становить цілих 25,62%, що на 7,62% перевищує розмір номінальної ставки, зазначеної в договорі.

Ануїтетна схема погашення кредиту

Ануїтет передбачає сплату рівної суми щомісяця, що дуже зручно для позичальника, проте і куди менш вигідно. В цьому ми переконаємося наочно далі.

Щоб розрахувати суму платежу по кредиту за ануїтетною схемою необхідно викликати функцію Excel – ПЛТ() де вказати параметри: Ставка – в нашому прикладі 18%/12, Кпер – 24, Пс – 10 000 (залишок боргу в нульовому періоді), решта – за замовчуванням .

В даному прикладі ПЛТ () видає значення -499,24 (зі знаком мінус).

Знову складаємо таблицю розрахунку платежів.

Аннуитет

В даному випадку значення в стовпці № 4 розраховуються як: ставка % у місяць (1,5%) * залишок боргу (в попередньому рядку), значення стовпця № 3 = 499,24 мінус значення в стовпці № 3. Таким чином в сумі значення стовпців 3 і 4 дають якраз той розмір платежу – 499,24. Всі значення, які для позичальника є платежами пишемо в таблиці зі знаком мінус.

Для розрахунку ефективної ставки за ануїтетною схемою погашення знову ж скористаємося функцією ВСД(). Як параметр подаємо масив значень з колонки № 2 (Сума платежу).

У разі ануїтетного графіка погашення ефективна процентна ставка складе 25,24% річних, що навіть трохи менше ніж в разі класичної (диференційованої) схеми погашення. Однак якщо порівняти суму переплати (різницю між сумою платежів по кредиту та розміром кредиту) за обома графіками платежів, то переплата по кредиту в разі ануїтету складе 2 581,78 у.о. проти 2 474,99 у.о. при диференційованою схемою, тобто більше на 106,8 у.о. і дана відмінність буде збільшуватися зі зростанням терміну кредиту і розміру номінальної процентної ставки, що обумовлено більш повільним погашенням основної суми боргу при схемі ануїтетного погашення (спочатку нараховуються відсотки на залишок боргу, а потім за залишковим принципом зменшується основна сума заборгованості, що видно з розрахунків). Отже – ануїтет буде завжди менш вигідний для позичальника по порівняно з погашенням основної суми рівними частинами.

Таким чином розуміння розрахунку ефективної процентної ставки по кредитах дозволяє обирати серед пропозицій банків найбільш оптимальні варіанти не відучись на прийоми банків в приховуванні реальної ціни кредиту шляхом додаткових комісій, страхових внесків або особливостей розрахунку графіка платежів.