Типові операції бухгалтерського обліку кредитних операцій у банках України

209
Зміст господарської операції Дебет Кредит Сума
1. Надання короткострокових кредитів з одночасним утриманням/отриманням комісії, що є невід’ємною частиною кредиту:
а) суб`єктам господарювання 2062 2600 сума виданого кредиту
2600 3600 сума отриманої комісії
б) фізичним особам 2202 1001, 1002 сума виданого кредиту
1001, 1002 3600 сума отриманої комісії
2. Надання довгострокових кредитів з одночасним утриманням/отриманням комісії, що є невід’ємною частиною кредиту:
а) суб`єктам господарювання 2063 2600 сума виданого кредиту
2600 3600 сума отриманої комісії
б) фізичним особам 2203 1001, 1002 сума виданого кредиту
1001, 1002 3600 сума отриманої комісії
3. Надання короткострокових кредитів за процентною ставкою, нижчою від ринкової:
а) суб`єктам господарювання (на суму виданого кредиту та суму різниці між номінальною вартістю кредиту та справедливою вартістю ) 2062 2600 сума виданого кредиту
7390 2066 сума різниці між номінальною вартістю кредиту та справедливою вартістю
б) фізичним особам (на суму виданого кредиту та суму різниці між номінальною вартістю кредиту та справедливою вартістю) 2203 1001, 1002 сума виданого кредиту
7390 2206 сума різниці між номінальною вартістю кредиту та справедливою вартістю
4. Надання короткострокових кредитів за процентною ставкою, вижчою від ринкової:
а) суб`єктам господарювання (на суму виданого кредиту та суму різниці між номінальною вартістю кредиту та справедливою вартістю ) 2062 2600 сума виданого кредиту
2065 6390 сума різниці між номінальною вартістю кредиту та справедливою вартістю
б) фізичним особам (на суму виданого кредиту та суму різниці між номінальною вартістю кредиту та справедливою вартістю) 2203 1001, 1002 сума виданого кредиту
2205 6390 сума різниці між номінальною вартістю кредиту та справедливою вартістю
5. Нарахування суми процентних доходів в іноземній валюті за кредитами, виданими:
а) іншим банкам 1528 3800 сума в іноземній валюті
3801 6016, 6017 еквівалент у національній валюті
б) суб`єктам господарювання 2068 3800 сума в іноземній валюті
3801 6026 еквівалент у національній валюті
в) фізичним особам 2208 3800 сума в іноземній валюті
3801 6042 еквівалент у національній валюті
6. Амортизація суми неамортизованого дисконту в іноземній валюті за кредитами, виданими:
а) іншим банкам 1526 3800 сума амортизації в іноземній валюті
3801 6016,6017 еквівалент у національній валюті
б) суб`єктам господарювання 2066 3800 сума амортизації в іноземній валюті
3801 6026 еквівалент у національній валюті
в) фізичним особам 2206 3800 сума амортизації в іноземній валюті
3801 6042 еквівалент у національній валюті
7. Амортизація суми неамортизованої премії в іноземній валюті за кредитами, виданими:
а) іншим банкам 3800 1525 сума амортизації в іноземній валюті
6016, 6017 3801 еквівалент у національній валюті
б) суб`єктам господарювання 3800 2065 сума амортизації в іноземній валюті
6026 3801 еквівалент у національній валюті
в) фізичним особам 3800 2205 сума амортизації в іноземній валюті
6042 3801 еквівалент у національній валюті
8. Нарахування комісійних доходів за кредитами, наданими суб’єктам господарювання та фізичним особам у національній валюті, а саме за:
а) обслуговування кредитів 3578 6111 сума комісійного доходу
б) зміну умов договору 3578 6111
в) резервування коштів на невикористану частину кредитів за не відновлюваною кредитною лінією 3578 6111
9. Нарахування комісійних доходів за кредитами, наданими суб’єктам господарювання та фізичним особам у іноземній валюті, а саме за:
а) обслуговування кредитів 3578 6111 сума комісійного доходу
б) резервування коштів на невикористану частину кредитів за не відновлюваною кредитною лінією 3578 6111
10. Отримання суми нарахованих процентних доходів за кредитами наданими:
а) іншим банкам 1200, 1500, 1600 1528 сума сплачених процентних доходів
б) суб`єктам господарювання 2600 2068
11. Отримання суми нарахованих процентних доходів за кредитами фізичних осіб, отриманими банком:
а) готівкою 1001, 1002 2208 сума сплачених процентних доходів
б) безготівковим шляхом 2620, 2625 2208
12. Отримання суми нарахованих комісійних доходів за кредитними операціями:
а) готівкою 1001, 1002 3578 сума сплачених комісійних доходів
б) безготівковим шляхом 1200, 2600, 2620 3578
13. Отримання Банком короткострокових та довгострокових кредитів від:
а) Національного банку України 1200 1311 — 1313, 1322 — 1324 сума отриманого кредиту
б) інших банків 1200, 1500, 1600 1623, 1624
в) міжнародних та інших фінансових організацій 1200 1324
14. Отриманням Банком кредиту за процентною ставкою, нижчою від ринкової від:
а) Національного банку України 1200 1311 — 1313, 1322 — 1324 сума отриманого кредиту
1316, 1326 6398 сума різниці між номінальною вартістю кредиту та справедливою вартістю
б) інших банків 1200, 1500, 1600 1623, 1624 сума отриманого кредиту
1626 6398 сума різниці між номінальною вартістю кредиту та справедливою вартістю
в) міжнародних та інших фінансових організацій 1200 1324 сума отриманого кредиту
1326 6398 сума різниці між номінальною вартістю кредиту та справедливою вартістю
15. Отриманням Банком кредиту за процентною ставкою, вижчої від ринкової від:
а) Національного банку України 1200 1311 — 1313, 1322 — 1324 сума отриманого кредиту
7398 1315, 1325 сума різниці між номінальною вартістю кредиту та справедливою вартістю
б) інших банків 1200, 1500 1623, 1624 сума отриманого кредиту
7398 1625 сума різниці між номінальною вартістю кредиту та справедливою вартістю
в) міжнародних та інших фінансових організацій 1200 1324 сума отриманого кредиту
7398 1325 сума різниці між номінальною вартістю кредиту та справедливою вартістю
16. Амортизація суми неамортизованого дисконту, за отриманими Банком кредитами від:
а) Національного банку України 7003, 7004 1316, 1326 сума амортизації
б) інших банків 7014 — 7017 1626
в) міжнародних та інших фінансових організацій 7060, 7061 1326
17. Амортизація суми неамортизованої премії, за отриманими Банком кредитами від:
а) Національного банку України 1315, 1325 7003, 7004 сума амортизації
б) інших банків 1625 7014 — 7017
в) міжнародних та інших фінансових організацій 1325 7060, 7061
18. Повернення Банком отриманого короткострокового кредиту:
а) Національному банку України 1311 — 1313, 1322 — 1324 1200 сума поверненого кредиту
б) іншим банкам 1623, 1624 1200, 1500, 1600
в) міжнародним та іншим фінансовим організаціям 1324 1200
19. Перенесення на рахунки простроченої заборгованості не сплаченої Банком у визначений договором строк заборгованості по отриманим кредитам від:
а) Національного банку України 1311 — 1313, 1322 — 1324 1317, 1327 сума простроченої заборгованості
б) інших банків 1623, 1624 1627
20. Погашення Банком простроченої заборгованості за отриманими кредитами від:
а) Національного банку України 1317, 1327 1200 сума погашення простроченої заборгованості
б) інших банків 1627 1200, 1500, 1600
Зміст господарської операції Дебет Кредит Сума
1. Надання короткострокових кредитів з одночасним утриманням/отриманням комісії, що є невід’ємною частиною кредиту:
а) суб`єктам господарювання 2062 2600 сума виданого кредиту
2600 3600 сума отриманої комісії
б) фізичним особам 2202 1001, 1002 сума виданого кредиту
1001, 1002 3600 сума отриманої комісії
2. Надання довгострокових кредитів з одночасним утриманням/отриманням комісії, що є невід’ємною частиною кредиту:
а) суб`єктам господарювання 2063 2600 сума виданого кредиту
2600 3600 сума отриманої комісії
б) фізичним особам 2203 1001, 1002 сума виданого кредиту
1001, 1002 3600 сума отриманої комісії
3. Надання короткострокових кредитів за процентною ставкою, нижчою від ринкової:
а) суб`єктам господарювання (на суму виданого кредиту та суму різниці між номінальною вартістю кредиту та справедливою вартістю ) 2062 2600 сума виданого кредиту
7390 2066 сума різниці між номінальною вартістю кредиту та справедливою вартістю
б) фізичним особам (на суму виданого кредиту та суму різниці між номінальною вартістю кредиту та справедливою вартістю) 2203 1001, 1002 сума виданого кредиту
7390 2206 сума різниці між номінальною вартістю кредиту та справедливою вартістю
4. Надання короткострокових кредитів за процентною ставкою, вижчою від ринкової:
а) суб`єктам господарювання (на суму виданого кредиту та суму різниці між номінальною вартістю кредиту та справедливою вартістю ) 2062 2600 сума виданого кредиту
2065 6390 сума різниці між номінальною вартістю кредиту та справедливою вартістю
б) фізичним особам (на суму виданого кредиту та суму різниці між номінальною вартістю кредиту та справедливою вартістю) 2203 1001, 1002 сума виданого кредиту
2205 6390 сума різниці між номінальною вартістю кредиту та справедливою вартістю
5. Нарахування суми процентних доходів в іноземній валюті за кредитами, виданими:
а) іншим банкам 1528 3800 сума в іноземній валюті
3801 6016, 6017 еквівалент у національній валюті
б) суб`єктам господарювання 2068 3800 сума в іноземній валюті
3801 6026 еквівалент у національній валюті
в) фізичним особам 2208 3800 сума в іноземній валюті
3801 6042 еквівалент у національній валюті
6. Амортизація суми неамортизованого дисконту в іноземній валюті за кредитами, виданими:
а) іншим банкам 1526 3800 сума амортизації в іноземній валюті
3801 6016,6017 еквівалент у національній валюті
б) суб`єктам господарювання 2066 3800 сума амортизації в іноземній валюті
3801 6026 еквівалент у національній валюті
в) фізичним особам 2206 3800 сума амортизації в іноземній валюті
3801 6042 еквівалент у національній валюті
7. Амортизація суми неамортизованої премії в іноземній валюті за кредитами, виданими:
а) іншим банкам 3800 1525 сума амортизації в іноземній валюті
6016, 6017 3801 еквівалент у національній валюті
б) суб`єктам господарювання 3800 2065 сума амортизації в іноземній валюті
6026 3801 еквівалент у національній валюті
в) фізичним особам 3800 2205 сума амортизації в іноземній валюті
6042 3801 еквівалент у національній валюті
8. Нарахування комісійних доходів за кредитами, наданими суб’єктам господарювання та фізичним особам у національній валюті, а саме за:
а) обслуговування кредитів 3578 6111 сума комісійного доходу
б) зміну умов договору 3578 6111
в) резервування коштів на невикористану частину кредитів за не відновлюваною кредитною лінією 3578 6111
9. Нарахування комісійних доходів за кредитами, наданими суб’єктам господарювання та фізичним особам у іноземній валюті, а саме за:
а) обслуговування кредитів 3578 6111 сума комісійного доходу
б) резервування коштів на невикористану частину кредитів за не відновлюваною кредитною лінією 3578 6111
10. Отримання суми нарахованих процентних доходів за кредитами наданими:
а) іншим банкам 1200, 1500, 1600 1528 сума сплачених процентних доходів
б) суб`єктам господарювання 2600 2068
11. Отримання суми нарахованих процентних доходів за кредитами фізичних осіб, отриманими банком:
а) готівкою 1001, 1002 2208 сума сплачених процентних доходів
б) безготівковим шляхом 2620, 2625 2208
12. Отримання суми нарахованих комісійних доходів за кредитними операціями:
а) готівкою 1001, 1002 3578 сума сплачених комісійних доходів
б) безготівковим шляхом 1200, 2600, 2620 3578
13. Отримання Банком короткострокових та довгострокових кредитів від:
а) Національного банку України 1200 1311 — 1313, 1322 — 1324 сума отриманого кредиту
б) інших банків 1200, 1500, 1600 1623, 1624
в) міжнародних та інших фінансових організацій 1200 1324
14. Отриманням Банком кредиту за процентною ставкою, нижчою від ринкової від:
а) Національного банку України 1200 1311 — 1313, 1322 — 1324 сума отриманого кредиту
1316, 1326 6398 сума різниці між номінальною вартістю кредиту та справедливою вартістю
б) інших банків 1200, 1500, 1600 1623, 1624 сума отриманого кредиту
1626 6398 сума різниці між номінальною вартістю кредиту та справедливою вартістю
в) міжнародних та інших фінансових організацій 1200 1324 сума отриманого кредиту
1326 6398 сума різниці між номінальною вартістю кредиту та справедливою вартістю
15. Отриманням Банком кредиту за процентною ставкою, вижчої від ринкової від:
а) Національного банку України 1200 1311 — 1313, 1322 — 1324 сума отриманого кредиту
7398 1315, 1325 сума різниці між номінальною вартістю кредиту та справедливою вартістю
б) інших банків 1200, 1500 1623, 1624 сума отриманого кредиту
7398 1625 сума різниці між номінальною вартістю кредиту та справедливою вартістю
в) міжнародних та інших фінансових організацій 1200 1324 сума отриманого кредиту
7398 1325 сума різниці між номінальною вартістю кредиту та справедливою вартістю
16. Амортизація суми неамортизованого дисконту, за отриманими Банком кредитами від:
а) Національного банку України 7003, 7004 1316, 1326 сума амортизації
б) інших банків 7014 — 7017 1626
в) міжнародних та інших фінансових організацій 7060, 7061 1326
17. Амортизація суми неамортизованої премії, за отриманими Банком кредитами від:
а) Національного банку України 1315, 1325 7003, 7004 сума амортизації
б) інших банків 1625 7014 — 7017
в) міжнародних та інших фінансових організацій 1325 7060, 7061
18. Повернення Банком отриманого короткострокового кредиту:
а) Національному банку України 1311 — 1313, 1322 — 1324 1200 сума поверненого кредиту
б) іншим банкам 1623, 1624 1200, 1500, 1600
в) міжнародним та іншим фінансовим організаціям 1324 1200
19. Перенесення на рахунки простроченої заборгованості не сплаченої Банком у визначений договором строк заборгованості по отриманим кредитам від:
а) Національного банку України 1311 — 1313, 1322 — 1324 1317, 1327 сума простроченої заборгованості
б) інших банків 1623, 1624 1627
20. Погашення Банком простроченої заборгованості за отриманими кредитами від:
а) Національного банку України 1317, 1327 1200 сума погашення простроченої заборгованості
б) інших банків 1627 1200, 1500, 1600